Szanowni Państwo

Osobom zainteresowanym psychologicznymi studiami podyplomowymi prowadzonymi przez Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie ul. A. Gramatyka 8a, 30–071 Kraków tel. 12 617 43 80, 605 676 011., których program jest mojego autorstwa i którymi kieruję, proponuję w roku akademickim 2019/20 zapisanie się na jeden z dwóch kierunków:

1. Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji - 13 edycja

 

Założenia studiów

Studia są adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowe. Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, wywierania wpływu, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu:

 • Zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)

 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • Kopia dowodu wpłaty (dokonanej do 25 X 2019).

Organizacja studiów:

Program studiów obejmuje 200 godzin zajęć, w tym 40 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów. Zajęcia rozpoczynają się 26 października 2019 r. o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek AGH D – 13) w terminach: 26 – 27 X, 30 XI – 1 XII, 14 – 15 XII, 18 – 19 I 2020, 22 – 23 II, 7 – 8 III, 21 – 22 III, 4 – 5 IV, 18 – 19 IV, 9 – 10 V. Uczestnicy otrzymają, zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH, dyplomy w języku polskim i angielskim.

Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: PPKiN ed. 13, podając też imię i nazwisko słuchacza.

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 25 października 2019 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

 • Kierownik studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676011; mail. aaugust@agh.edu.pl).

 • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (D 13 ul. Gramatyka 8a p. 25, tel. 12 617 4251, e-mail: chromik@agh.edu.pl).

 • Informacje o studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: http://wh.agh.edu.pl/?page_id=730

Na te studia można uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządzają nimi Urzędy Marszałkowskie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=180159. Szczegółowe procedury ubiegania się o środki oraz sposobu ich rozliczania w poszczególnych województwach (dotyczy to województwa, w którym mieszka osoba starająca się o dofinansowanie) podane są na stronie:  http://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów BUR t. 801 808 108 lub pod adresem: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

2. Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku - 3 edycja 

Założenia studiów

Studia są one adresowane do polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, marketingu i promocji. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych. Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania efektywnego wpływu, skutecznej komunikacji interpersonalnej, korzystnego prezentowania firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.

Wymagane dokumenty do zapisu:

 • zgłoszenie (do pobrania ze strony internetowej studiów)

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • kopia dowodu wpłaty dokonanej do 22 XI 2019 r.

Organizacja studiów:

Program zajęć obejmuje 135 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 23 XI 2019 o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 do 17 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 23-24 XI, 7-8 XII, 11-12 I, 15-16 II, 29 II-01 III, 14-15 III, 25-26 IV.

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH.

Koszt udziału wynosi 3 000 zł. Wpłat można dokonać w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH nr: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922 z adnotacją: SKiKW ed. 3, podając imię i nazwisko słuchacza. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 22 XI 2019 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

 • Kierownik Studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

 • Administrator płatnych form kształcenia mgr Katarzyna Chromik – Myśliwiec (D 13 ul. Gramatyka 8a p. 124, tel. 12 617 4251, e-mail: chromik@agh.edu.pl).

Informacje o studiach dostępne na stronie http://wh.agh.edu.pl/skikw/.

Na studia można uzyskać dofinansowanie z Bazy Usług Rozwojowych PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządzają nimi Urzędy Marszałkowskie w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=180611. Szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania w każdym z województw są podane na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie. Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów BUR t. 801 808 108 lub pod adresem: info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.