Szanowni Państwo

Osoby zainteresowane psychologicznymi studiami podyplomowymi prowadzonymi przez Wydział Humanistyczny AGH w Krakowie ul. A. Gramatyka 8a, 30–071 Kraków tel. 12 617 43 80, 605 676 011, których program jest mojego autorstwa i którymi kieruję, proponuję w roku akademickim 2020-21 zapisanie się na jeden z dwóch kierunków:

Praktyczna Psychologia Kierowania i Negocjacji - 14 edycja

Studia podyplomowe Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji są adresowane do menedżerów, przedsiębiorców, konsultantów a także osób zainteresowanych budowaniem swojej kariery zawodowej. Słuchacze na studiach zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu kierowania, negocjowania, komunikowania, asertywności, rozwiązywania konfliktów, kreowania wizerunku, organizowania kariery zawodowej, rozpoznawania problemów i zaburzeń psychicznych współpracowników.

Dokumenty wymagane do zapisu (do ściągnięcia ze strony internetowej studiów) oraz miejsce ich złożenia (mogą zostać wysłane elektronicznie): 30-071 Kraków ul. Gramatyka 8a (D-13) p. 25.

 • Zgłoszenia PL, EN i uzupełniające;

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • dowód wpłaty 1 raty za studia podyplomowe dokonanej nie później niż do 22 X 2020

 • Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych w AGH.

Organizacja studiów:

Program studiów obejmuje 210 godzin zajęć, w tym 50 godzin wykładów i 160 godzin warsztatów. Zajęcia rozpoczynają się od śniadania w sobotę 24 października 2020 r. o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 00 do 17 00 w salach 129 i 131 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w terminach: 24 – 25 X, 21 XI – 22 XI, 12 – 13 XII, 16 – 17 I 2021, 6 – 7 II, 6 – 7 III, 27 – 28 III, 10 - 11 IV,  24 - 25 IV,  15 - 16 V oraz ewentualnie w terminie rezerwowym 19 – 20 VI.

Uczestnicy otrzymają dyplomy w języku polskim i angielskim. Koszt udziału wynosi 4 000 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub nawet w 10 miesięcznych nieoprocentowanych ratach na konto AGH.

Numer konta oraz datę od kiedy można dokonywać wpłat podam indywidualnie osobom zgłaszającym się na SP po wznowieniu przez uczelnię działalności i podjęciu formalnej decyzji odnośnie SP przez senat i Rektora AGH.

Zgłoszenia na studia przyjmujemy do wyczerpania limitu 54 miejsc lub do 22 października 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

 • Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

 • Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D - 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl). 

Informacje o studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: http://wh.agh.edu.pl/?page_id=730  

Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku - 3 edycja 

Studia podyplomowe: Skuteczna komunikacja i kreowanie wizerunku są adresowane do polityków, dyrektorów, doradców medialnych, rzeczników prasowych, pracowników PR, HR, marketingu i promocji. Uczestniczyć w nich mogą absolwenci wszystkich szkół wyższych.

Słuchacze po ukończeniu Studiów będą posiadać wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu kreowania wizerunku firm i osób, wywierania efektywnego wpływu, skutecznej komunikacji interpersonalnej, korzystnego prezentowania firmy i własnej osoby na różnych etapach kariery.

Dokumenty wymagane do zapisu (do ściągnięcia ze strony internetowej studiów) oraz miejsce ich złożenia (mogą zostać wysłane elektronicznie): 30-071 Kraków ul. Gramatyka 8a (D-13) p. 25.

 • Zgłoszenia PL, EN i uzupełniające;

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;

 • dowód wpłaty 1 raty za studia podyplomowe dokonanej nie później niż do 25 XI 2020

 • Podpisanie oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych w AGH.

Organizacja studiów:

Program zajęć obejmuje 130 godzin wykładów i warsztatów. Zajęcia rozpoczną się od śniadania powitalnego w dniu 28 XI 2020 o godz. 9 00 i realizowane będą w soboty i niedziele od godz. 9 do 17 w salach 130 i 132 przy ul. Gramatyka 8a (budynek D – 13) w następujących terminach: 28-29 XI, 19-20 XII, 30-31 I 2021, 20-21 III, 17-18 IV, 8-9 V, 12 – 13 VI.

Uczestnicy otrzymają świadectwa w języku polskim i angielskim zgodne z regulaminem Studiów Podyplomowych AGH. Koszt udziału wynosi 3 000 zł. Wpłat można dokonać w 10 nieoprocentowanych ratach na konto AGH. Numer konta oraz datę od kiedy można dokonywać wpłat podam indywidualnie osobom zgłaszającym się na SP po wznowieniu przez uczelnię działalności i podjęciu formalnej decyzji odnośnie SP przez senat i Rektora AGH. Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania limitu 36 miejsc lub do 25 XI 2020 roku. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Do udzielania informacji i przyjmowania zapisów uprawnieni są:

 • Koordynator studiów dr Andrzej Augustynek (tel. 605 676 011; e-mail. aaugust@agh.edu.pl).

 • Administrator płatnych form kształcenia mgr Walotek Paulina ( D - 13 p. 25, tel. 12 617 43 57, e-mail: pwalotek@agh.edu.pl).

Informacje o studiach można uzyskać także na stronie Internetowej: http://wh.agh.edu.pl/skikw/.