Cennik za jedną sesję

FIRMA NIE JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT.

  • Sesja wstępna (wywiad, rozmowa z członkiem rodziny, przedstawienie planu terapii - 200 zł.
  • Sesja hipnozy terapeutycznej - 200 zł

  • Wydanie zaświadczenia o przebiegu terapii - 100 zł