Cennik za jedną sesję

FIRMA NIE JEST PŁATNIKIEM PODATKU VAT.

  • Sesja wstępna (wywiad kliniczny, ewentualna rozmowa z członkiem rodziny - 150 zł.
  • Sesja psychoterapii - 200 zł
  • Hipnoza terapeutyczna - 200 zł

  • Hipnoza z psychoterapią - 250 zł

  • Opinia psychologiczna - 200 zł

  • Zaświadczenia o leczeniu - 50 zł

  • Wszycie Esperalu - 650 zł

  • Jednorazowe, trzygodzinne posiedzenie terapii - wywiad, sesja psychoterapii, 2 hipnozy - 500 zł

  • Konsultacja psychologiczna - 150 zł

  • Wideo konsultacja online - 150 zł.